Cách sửa lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn”

Hướng dẫn khắc phục lỗi Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn

Ở bài viết này, Khánh sẽ hướng dẫn cách sửa lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn”. Nếu là tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ hiển thị thông báo là “There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions”. Lỗi

Cách sửa lỗi “Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn” Read More »

Hướng dẫn sử dụng Loco Translate để Việt hóa Theme [2024]

Hướng dẫn sử dụng Loco Translate để Việt hóa theme

Ở bài viết này, Khánh sẽ hướng dẫn sử dụng Loco Translate để Việt hóa Theme. Thông thường các theme của WordPress để ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh. Nếu khách hàng của bạn là người Việt thì không phải ai cũng hiểu tiếng Anh để thao tác dễ dàng trên website. Nếu bạn

Hướng dẫn sử dụng Loco Translate để Việt hóa Theme [2024] Read More »